F11 voor gehele schermweergave !

Werkwijze

Kant en klare oplossingen heb ik niet maar je staat er zeker niet alleen voor, we gaan samen aan de slag om terug de koers te bepalen in je leven terwijl jij zelf aan het roer blijft staan. Ik vertrek steeds vanuit je hulpvraag en werk vooral oplossingsgericht en door middel van gedragsverandering. Sommige hulpvragen vereisen ook een integratieve ondersteuning.
Bij aanvang van de begeleiding kan niet voorspeld worden hoe lang die zal duren en wanneer je resultaat zal zien maar we streven naar een zo optimaal en zo spoedig mogelijke verbetering.
Aanmelding
Neem gerust contact op voor een eerste afspraak. Dit kan telefonisch, via email of via het contactformulier op mijn website.
Ook voor verdere vragen rond het aanbod, mag je steeds contact opnemen.
Kennismakingsgesprek/ intakefase
Een eerste gesprek is altijd een kennismakingsgesprek, waarna we in de intake- en exploratiefase terechtkomen. Tijdens deze gesprekken stel je jezelf, je familie, je omgeving voor en proberen we samen je hulpvraag helder te krijgen: wat zijn je klachten, wat wil je veranderen, hoe ga je hiermee om, wat maakt dat je hierin vastloopt en hoe wordt je leven hierdoor beïnvloed. Zo kunnen we bepalen of je direct kan starten met psychologische begeleiding of dat een doorverwijzing noodzakelijk is.
Indien ik moet vaststellen dat ik je niet kan begeleiden zoeken we samen naar de gepaste doorverwijzing.
Indien je kunt opstarten, spreken we samen af wat de frequentie van de begeleiding zal zijn en waarop deze zich moet focussen.
Psychologische begeleiding
De psychologische begeleiding volgt meestal een vaste structuur: een sessie afgewisseld met tijd om thuis zelf verder te werken aan verandering. Tijdens een sessie worden telkens bepaalde thema’s besproken. Samen bekijken we hoe je zaken in het verleden hebt aangepakt, waar er knelpunten zijn en hoe je deze knelpunten in de toekomst kan vermijden met het oog op een ander/gewenst resultaat. Op het einde van elke sessie leggen we een aantal doelstellingen voor thuis vast of worden bepaalde opdrachten meegegeven. Deze kan je in de tussenliggende periode uitvoeren. Verandering is immers alleen mogelijk als je ook daadwerkelijk dingen anders gaat doen. De daaropvolgende sessie start met een evaluatie van deze opdrachten: hoe viel dit mee? Wat lukte goed/minder goed?, Wat heb je nog nodig om hier nog verbetering in te brengen?,…
Gaandeweg krijg je meer inzicht in je eigen functioneren en hoe dit je dagelijks leven beïnvloedt. Je ontwikkelt vaardigheden waarmee je dingen leert aan te pakken of vanuit een andere invalshoek te bekijken. Hierdoor krijg je meer grip op de situatie, zullen de klachten verminderen of in zijn geheel verdwijnen.
Afbouw en beëindiging
Wanneer het gewenste resultaat is bereikt en je alles kan toepassen in je dagelijks leven, bouwen we de begeleiding stilaan af. Dit door bij elke nieuwe sessie na te gaan of je nog nood hebt aan ondersteuning om zo te komen tot een beëindiging van de begeleiding. De beëindiging is in overleg met jou.
Je mag natuurlijk ook te allen tijde zelf beslissen om de begeleiding stop te zetten. Indien dit het geval is, zou het wel fijn zijn om de reden van stopzetting nog even te bespreken zodat we hier beiden uit kunnen leren.
Gebeurtenissen leren plaatsen
Wanneer je ondersteuning wilt om bepaalde gebeurtenissen te leren plaatsen, gaan we samen uitzoeken waarom bepaalde dingen je raken en hoe je dit een plaats kan geven zonder er constant aan te moeten denken. Ook hier volgen we een vaste structuur in de afspraken.
Begeleiding van kinderen en jongeren
Afhankelijk van de vraag komen kinderen, jongeren, jongvolwassenen en hun ouders alleen of samen naar de therapie.
Wanneer het jonge kinderen (6-8 jaar) betreft wordt het kennismakingsgesprek met de ouders gevoerd, in afwezigheid van het kind en kunnen de ouders tijdens de daaropvolgende sessies aanwezig blijven indien het kind dit wenst. Als ouders zijn jullie immers bezorgd met betrekking tot een bepaald aspect bij jullie kind. Ik vertrek vanuit jullie bezorgdheden en observaties maar onderzoek daarnaast ook wat de klacht en wens van jullie kind is. Van hieruit bekijken we hoe we samen een weg kunnen bewandelen die tot verbetering/verandering leidt. Jullie kind staat hierbij steeds centraal.
Bij kinderen vormen dialoog, spelen, tekeningen maken,… mogelijke manieren om problemen in kaart te brengen.
Jongeren en jongvolwassenen komen meestal alleen op gesprek, tenzij anders besproken. Ze hebben hun eigen problematiek, die ze soms liever niet met hun ouders bespreken. Hier zal ik rekening mee houden. Soms is het aangewezen dat één of beide ouders eenmalig of verschillende keren op gesprek komen om het therapeutisch proces te ondersteunen, uiteraard is dit steeds in samenspraak met de jongere/jongvolwassene.
Consultaties aan huis
Om voor iedereen begeleiding zo makkelijk mogelijk te maken zijn consultaties aan huis mogelijk. Het is namelijk niet voor iedereen praktisch mogelijk om naar de praktijk te komen.
Verder is het aangewezen bepaalde hulpvragen in de 'thuissituatie' te begeleiden.

Samenwerking met derden
Soms kan het zinvol zijn om samen te werken met je huisarts, psychiater, medewerker van het centrum voor leerlingenbegeleiding of een andere hulpverlener. Dit zal ik altijd eerst samen met je overleggen omdat ik gebonden ben aan het beroepsgeheim en dus geen informatie mag doorgeven aan derden zonder je toestemming.
Top