F11 voor gehele schermweergave !

Welke hulpvragen kunnen terecht in de praktijk

  • Ontwikkelingsstoornissen (Autisme Spectrum Stoornis, ADHD,…)
  • Opvoedingsondersteuning
  • Identiteit en sociale vaardigheid (assertiviteit, zelfbeeld, zelfvertrouwen, seksuele geaardheid, eenzaamheid,…)
  • Emotionele problemen (somberheid, depressie, angst, dwang,…)
  • Communicatiemoeilijkheden
  • Gedragsproblemen (moeite om je aan regels en afspraken te houden, slaapproblemen, agressie, impulsiviteit,…)
  • Spanningsklachten (stress, overbelasting, burn-out)
  • Rouw/ verwerkingsproblematiek (ziekte, echtscheiding, verlies, traumatische ervaringen, handicap,…)
  • Geheugenproblemen en dementie
  • Een doorverwijzing van een huisarts mag, maar is niet vereist.
Top